Galeria


Zakręcarka 1- głowicowa typu TZB - 1  (PET)

 Zakręcarka 1 - głowicowa TZB 1 ( kanister)

 
Zakręcarka 1 - głowcowa typu TZB 1- S

(butelka szklana)Zakręcarka 3 - głowicowa typu TZB - 3 P & P

Zakręcarka 4 - głowicowa typu TZB- 4 P & P

 

 

 

Zakręcarka 6 - głowicowa typu TZ 6 P& P

 

Zakręcarka 8 -głowicowa typu TZR- 8 S

 
Podajnik - Orientator
Orientatory nakrętek 

Zdjęcia z galerii

zostały wykonane przez producenta urządzeń
rozlewniczych

ERTmasz
Ryszard Tokarski

 

Głowica

magnetyczna PET

 


Głowica magnetyczna 

Twist - Off


Gniazda głowic 

magnetycznych