Nasza oferta

W naszej ofercie znajdziecie Pa??stwo urzń?dzenia kt??re majń? swoje przeznaczenie w przemy??le: spo??ywczym¬† oraz¬† chemicznym.

Wykonujemy:

  • ZAKRń?CARKI
  • ORIENTATORY
  • PODAJNIKI NAKRń?TEK
  • DEPALETYZATORY
  • P?ĀUCZKI

 

Zakrń?carki kt??re oferujemy przeznaczone sń? do butelek¬†szklanych, butelek PET,¬†kanistr??w,¬† s??oik??w z nakrń?tkami plastikowymi lub metalowymi w r????nym typie
i wielko??ci.

 

Posiadamy szerokń? ofertń? wielu modeli w wersjach: automatycznych i p????automatycznych w systemie liniowym,
a tak??e rotacyjnym.
Urzń?dzenia, kt??re produkujemy posiadajń? od 1 do¬† 12 g??owic zakrń?cajń?cych.
Ka??da z tych maszyn gwarantuje wysokń? wydajno??ń? pracy.


Zakrń?carka 1 – g??owicowa

Typ TZB – 1


Wydajno??ń? ¬†3 000 but/h

Zakrecarka tarczowo ??limakowa. Przeznaczona do butelek PET, butelek szklanych, oraz kanistr??w


DANE TECHNICZNE

Moc silnika napń?du gwiazdy¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† 0,37 kW
Moc silnika sortownika                                             0,18 kW
Moc silnika g??owicy zakrń?cajacej¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†0,18 kW
Napiń?cie zasilania¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†3 x 380 V 50 Hz
Masa                                                                       ok.400 Kg
Wymiary(szeroko??ń?/d??ugo??ń?/wysoko??ń?)¬†¬† 750 x 750 x 2600


 

Urzń?dzenia karuzelowe


 
Zakrń?carka 3 g??owicowa
Twist- Off
 
wydajno??ń? 4 000 butelek(s??oi)/ h
 

 

 


Zakrń?carka 4 g??owicowa
wydajno??ń? do 5 000 but/h

 


DANE TECHNICZNE

Moc silnika kolumny g????wnej                               0,75 kW
Moc silnika sortownika                                         0,18 kW
Moc silnika g??owic zakrń?cajń?cych¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†0,75¬†kW
Napiń?cie zasilania¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†¬†¬† 3 x 380V 50 Hz¬†¬†
Masa                                                                         650 kg
Wymiary ( szeroko??ń?/d??ugo??ń?/wysoko??ń?)¬†1300 x 850 x 2700


Typ TZB - 4 KZ
Przeznaczona do butelek PET - podawanie nakrń?tki z ko??c??wki ze??lizgu.

Typ TZB - 4 P&P
Przeznaczona do butelek PET  -wyposa??ona w system
Pick & place (mechaniczno – pneumatyczny)
Typ TZB - 4 S
Przeznaczona do szk??a - podawanie nakrń?tki z ko??c??wki ze??lizgu.


 

Zakrń?carka 6 g??owicowa
wydajno??ci 8 000 but/h


DANE TECHNICZNE

 

Moc silnika kolumny g????wnej                               1,1 kW
Moc silnika sortownika                                       0,18 kW
Moc silnika g??owicy zakrń?cajń?cej¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† 0,75 kW
Napiń?cie zasilania¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† 3 x 380 V 50 Hz
Masa                                                                     700 kg
Wymiary( szeoko??ń?/d??ugo??ń?/wysoko??ń?)1300x850x2700

Typ TZ -6 KZ
Przeznaczona do butelek PET - podawanie nakrń?tki z ko??c??wki ze??lizgu.

Typ TZ- 6 P&P
Przeznaczona do butelek PET -wyposa??ona w system
Pick & place (mechaniczno - pneumatyczny)


Typ TZ- 6 S
Przeznaczona do butelek szklanych oraz s??oik??w.

 

 

Zakrń?carka 8 g??owicowa

wydajno??ń? do 10 000 but/h


DANE TECHNICZNEMoc silnika kolumny g????wnej                                 1,1 kW
Moc silnika sortownika                                         0,18 kW
Moc silnika g??owic zakrń?cajń?cy¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†0,75 kW
Napiń?cie zasilania¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† 3 x 380 V 50Hz
Masa                                                                       900 kg
Wymiary (szeroko??ń?/d??ugo??ń?/wysoko??ń?) 1300 x 850 x 2700Typ TZR -8 KZ
Przeznaczona do butelek PET - podawanie nakrń?tki z ko??c??wki ze??lizgu.

Typ TZR- 8 P&P
Przeznaczona do butelek PET -wyposa??ona w system Pick & place (mechaniczno-pneumatyczny)

Typ TZR- 8 S

Przeznaczona do butelek szklanych oraz s??oik??w
Ka??da z zakrń?carek przeznaczona jest do

jednego rodzaju butelki i nakrń?tki. Istnieje

mo??liwo??ń? zamontowania dodatkowego

oprzyrzń?dowania dla innego formatu

opakowa??.

 

 

Orientatory nakrń?tekWydajno??ń? do 12 000 szt/h

· mechaniczno - pneumatyczny Sport Cap - sko??ny

· mechaniczny do nakrń?tek zwyk??ych - sko??nyPodajniki nakrń?tekTyp XPN - 3


Wydajno??ń? regulowana bezstopniowo -15 000 nakr/h

Podajnik nakrń?tek zwyk??ych i Sport Cap – ta??mowy, przeznaczony jest do automatycznego podawania nakrń?tek do orientatora.


Typ XPN - J

Wydajno??ń? regulowana bezstopniowo - 6 000 nakr/h

Podajnik nakrń?tek zwyk??ych i Sport Cap – ta??mowy, przeznaczony do podawania i orientowania nakrń?tek zwyk??ych.


Depaletyzator (automatyczny)

Typ DBS- 15

Przeznaczony do butelek szklanych. Wykonany ze stali nierdzewnej.


DANE TECHNICZNE

Obs??uga (os??b)                                             1

Wydajno??ń?¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬†¬† ¬†10 000 -14 000 but/h
??rednica butelek                                   40 -120 mm
Wysoko??c butelek                                50 -350 mm
Ci??nienie instalacji powietrza            0,6 - 0,8 MPa
Nominalne zu??ycie powietrza                    5,5 Nm3
Moc zainstalowana                                         5 kW
Czń???ci zamienneOferujemy czń???ci¬†

zamienne do maszyn:- g??owice magnetyczne

PET, szczń?kowe Twist-Off- gniazda g??owic do ka??dego

typu nakretek,


-tarcze zabierakowe
Oprzyrzń?dowanie do maszyn:- gwiazdy, rozjazdy, ??limaki


i wiele innych...Elementy g??owicy

 

G??owice magnetyczne
Twist- Off 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementy ciń?gownikaGniazda g??owic